Hier staan voorbeeldexamenopgaven met antwoorden en uitleg. Dit zijn de uitlegfilmpjes die horen bij dit onderwerp:
protonen, neutronen en elektronen komt in bijna elk examen een vraag over en die vraag moet je echt goed hebben

bindingen kort overzicht
bindingen atoombinding , molecuul = vanderwaals binding, metaalbinding, ionbinding en waterstofbrug
atoombinding/covalente binding

polaire atoombinding Hoe weet je of een molecuul een positieve en een negatieve kant heeft?
roosters

vanderwaalsbinding/molecuulbinding

ionbinding

metaalbinding

waterstofbruggen
micro, meso en macro niveau

scheidingsmethoden

Examenopgaven stoffen en materalen havo scheikunde met antwoorden en uitleg.pdf