Hier staan voorbeeldexamenopgaven met antwoorden en uitleg. Dit zijn de uitlegfilmpjes doe horen bij dit onderwerp:

overzichtsfilmpje stoffen en bindingen 
protonen, neutronen en elektronen komt in bijna elk examen een vraag over en die vraag moet je echt goed hebben

bindingen kort overzicht

roosters
bindingen atoombinding , molecuul = vanderwaals binding, metaalbinding, ionbinding en waterstofbrug

welke binding wordt verbroken als....
atoombinding/covalente binding

polaire atoombinding Hoe weet je of een molecuul een positieve en een negatieve kant heeft?

vanderwaalsbinding/molecuulbinding
waterstofbruggen

ionbinding

metaalbinding
micro, meso en macro niveau

formuleren op microniveau bij examenvragen

Lewisstsructuren deel 1 stappenplan

Lewisstructuren tekenen deel 2
Lewisstructuren tekenen deel 3

scheidingsmethoden

Examenopgaven vwo stoffen en materialen.pdf
Examenopgaven Lewisstructuren en reactiemechanisme met uitleg en antwoorden.pdf