Scheikundehavovwo.nl is gemaakt door Wouter Renkema, docent scheikunde aan het Cleveringa Lyceum in Appingedam. Dit materiaal mag door iedereen gebruikt worden. Je kunt met vragen, tips of fouten die je ontdekt hebt contact opnemen via wouterrenkeman14@gmail.com. Hier staat het youtubekanaal dat bij deze website hoort. Via een reactie bij een youtubefilmpje kun je natuurlijk ook vragen stellen. Via instagram scheikundehavovwo.nl kun je ook vragen stellen. De website is uiteraard nog in ontwikkeling, het is de bedoeling om meer materiaal en online oefentoetsen erbij te zetten.