Via het menu kom je per hoofdonderwerp op een overzicht met uitleg en oefeningen. Stoffen en bindingen, zoutenzuren en basen, redox, Lewisstructuren en mechanisme, rekenen, koolstofchemie/biochemie, analyse/evenwicht, groene chemie.

Je vindt direct een filmpje als je op een van de volgende woorden klikt: additiepolymeren 1 en 2, ADI, alcoholen als reductor, batterijaldehyden/ketonen/alkoxyalkanen, alkanen etc naamgeving 1 en 2, atoomeconomie, bindingen, biodiesel/omesterenblokschema's, boe-tabelbrandstofcel, buffers, cis-trans, condensatiepolymeren, dichtheid, dipool/polaire atoombinding, DNA en mRNA, E-factor, eiwitten, elektrochemische cel 1 en 2, elektrolyse, energiediagrammen, esters en vetten 1 en 2, evenwichten 1 (evenwichtsvoorwaarde)  en 2 (rekenen aan evenwichten)  en 3 (verschuiven evenwicht), (gas)chromatografie, groene chemie , halfreacties bedenken, hydraten, koolhydraten, Lewisstructuren 1 en 2, massaspectrometrie, micro/meso/macro, molariteit 1 en 2, molair volume, molberekeningen, neerslagreacties, pH en pOH, ppm, protonen, neutronen, elektronen,  redox en zuur-base herkennen, redoxreacties, reactiemechanisme 1 en 2 en 3 en 4 (SN1 en SN2), reactiesnelheidreactiesnelheidsvergelijking, rekenen aan reacties 1 en 2 en 3, rendement, scheidingsmethoden, significantie, spectrofotometrie, spiegelbeeldisomeren, vormingswarmte en reactiewarmte, VSEPR, waterstofbruggen, zouten in water, zoutformules, zwakke basen 1 en 2 , zwakke zuren 1 en 2 en 3 en 4, zuur-base reacties 1 en 2.

Hier staat de samenvatting van de derde klas stof.

samenvatting en oefenopgaven vwo4 scheikunde.pdf
samenvatting en oefenopgaven scheikunde vwo5.pdf