Via de knop hieronder kom je op een overzicht van de 3e klas stof van scheikunde. Hier staat een quiz over de 3e klas stof. Je kunt ook hieronder een samenvatting van de 3e klas stof downloaden met opgaven en antwoorden, bijvoorbeeld voor als je instroomt in havo4 vanuit TL. Als je op een van deze onderwerpen klikt, zie je meteen een filmpje over dat onderwerp:
dichtheid en stofeigenschappen
scheidingsmethoden               chromatografie

reactievergelijkingen opstellen en kloppend maken
ontleden of scheiden?
protonen, neutronen, elektronen
alkanen, alkenen en cyclo-alkanen
naamgeving alkanen en alkenen

rekenen met massaverhoudingen

videosamenvatting 3e klas stofsamenvatting en oefenopgaven scheikunde havovwo 3.pdf
Oefeningen reactievergelijkingen.pdf