Examenopgaven vwo scheikunde koolstofchemie en polymeren met antwoorden en uitleg.pdf

Hier staat het overzicht van koolstofchemie met oefenopgaven.  Hierboven kun je examenopgaven over koolstofchemie en polymeren met antwoorden en uitleg downloaden. Dit zijn de filmpjes die bij dit onderwerp horen:

alkanen en alkenen
aldehyden, alkanen en alkoxyalkanen gebruik hierbij ook binas 66D
naamgeving koolwaterstoffen
carbonzuren, alcoholen en aminen  (als je er behalve C en H ook N of O in een stof voorkomt)
esters en vetten deel 1 gebruik voor de vetten binas 67G
esters deel 2 oefenopgaven over esters
cis trans isomeren stereo-isomeren met een starre binding met aan weerszijden twee verschillende groepen
optische isomeren/spiegelbeeldisomeren stereo-isomeren met een asymmetrisch C-atoom
additie en substitutie
additiepolymeren (poly...een) 1,2-additie
additiepolymeren deel 2 met 1,4-additie
condensatiepolymeren (polyesters en polyamiden)
polyesters en het mechanisme van estervorming
substitutie reactiemechanisme radicaalmechanisme en ionair mechanisme
additiereactie reactiemechanisme   radicaalmechanisme en ionair mechanisme
SN1 en SN2 mechanisme nucleofiele substitutiereacties
eiwitten gebruik hierbij binas 67H
koolhydraten gebruik hierbij binas 67F
DNA, mRNA en eiwit   gebruik hierbij binas 71C,E,G
omestering/biodiesel 
overzicht verschillende koolstofverbindingen
VSEPR hoe groot zijn de bindingshoeken in een molecuul?