Hierboven staat een link naar het overzicht van zuren en basen

Hier staan voorbeeldexamenopgaven met antwoorden en uitleg. Dit zijn de filmpjes over zuren en basen:

voorbeeldexamen opgaven over zuren, basen en redox

zuren en basen havo scheikunde

zuren en basen in water hoe noteer je oplossingen van sterke en zwakke zuren in water?
pH en pOH berekenen dit komt haast elk examen wel een keer terug

zuur-base reacties 1
zuur-base reacties 2
zuur-base reacties en redoxreacties herkennen hoe zie je aan een reactievergelijking of het zuur-base of redox is?
voorbeeld berekening titratie azijnzuur en natronloog

overzicht zuren en basen in 10 minuten wat je moet weten met voorbeelden
examentraining zuren en basen

Examenopgaven havo scheikunde zuren en basen met antwoorden en uitleg.pdf